Welke premie betaal ik en hoe gaat de afdracht?

Het Spoorwegpensioenfonds heeft z’n goede naam mede te danken aan het evenwichtige premiebeleid. Hoeveel pensioenpremie betaalt u voor uw medewerkers, hoe draagt u de premie af, en wat gebeurt er als te laat bent met betalen? Belt u bij andere vragen over de premie gerust.

Wat is de pensioengrondslag?

De pensioengrondslag voor de premie is het pensioengevend inkomen minus de franchise. Het maximaal pensioengevend inkomen per jaar is € 110.111 x parttimepercentage. Mochten er wijzigingen in uw arbeidsvoorwaarden zijn die gevolgen hebben voor het pensioengevend inkomen, geeft u die dan direct aan ons door. 

Hoe wordt de premie berekend?

Dat hangt af van welke premievariant u hebt gekozen. Dit zijn de premiepercentages van de pensioengrondslag:
Variant A
Premie 24% over pensioengrondslag
Franchise € 14.167
Opbouw 1,875%       

                                             
Variant C
Premie 20% over pensioengrondslag
Franchise € 14.167
Opbouw 1,563%


Naast de vaste premie geldt verder een premie van € 110 per jaar voor het Anw-hiaat. Ook wordt er een WIA-excedentpremie geheven van 0,75% van het verschil tussen het pensioengevend inkomen en het maximum jaarloon van € 57.232 (2020).

Wat is de werkgevers- en de werknemersbijdrage?

De verhouding tussen de werkgevers- en de werknemersbijdrage wordt in uw cao of in het arbeidsvoorwaardenoverleg bepaald. Het Spoorwegpensioen staat hier buiten. 

Kan de premie afwijken?

Ja, als een (nieuwe) onderneming het Spoorwegpensioenfonds zwaarder belast dan tot dan gebruikelijk is. Dit kan het gevolg zijn van bepaalde componenten in de arbeidsvoorwaarden of van bijvoorbeeld een sterke groei. Het bestuur kan de premie voor die onderneming dan verhogen of haar een extra koopsom in rekening brengen. 

Hoe verloopt het proces van premieafdracht?

Als werkgever maakt u de premie maandelijks over naar bankrekening NL87 ABNA 0218 4727 73 t.n.v. Stichting Spoorwegpensioenfonds te Utrecht. Doet u dit uiterlijk op de laatste dag van de loonperiode waarop de premie betrekking heeft. U ontvangt geen voorschotnota en specificatie, en stelt zelf de pensioenpremie per maand vast. Per e-mail sturen we u een excelformulier waarmee u de berekende premie aan ons doorgeeft, ook weer iedere maand en via e-mail. Na afloop van het kalenderjaar stellen we een eindafrekening op. 

Wat is het boetebeleid bij te late premiebetaling?

Bent u te laat, dan krijgt u een boeterente opgelegd van 1% per maand met een minimum van € 179 (2020) per opgelegde boeterente. 

E-mail

Heeft u vraag, klacht of wilt u informatie over wat wij voor u kunnen betekenen?

Contact

Telefoon: (030) 232 93 25

Bezoekadres:
SPF Beheer
Arthur van Schendelstraat 850
3511 ML Utrecht

Openingstijden op werkdagen van 09.00 - 17.00 uur
Ons kantoor is doordeweeks geopend van 9:00 - 17:00

Plan uw afspraak

Kijk in onze agenda en schrijf u in voor een pensioenworkshop of ander evenement.

Inschrijven

Inloopspreekuur

Maandag 10:00 - 16:00
Dinsdag 10:00 - 16:00
Woensdag 10:00 - 16:00
Donderdag 10:00 - 16:00
Vrijdag 10:00 - 16:00