Wat is de pensioenregeling in het kort?

Om een indruk te krijgen van de pensioenregeling, treft u hieronder een vereenvoudigd overzicht aan. Meer gedetailleerde informatie over de regeling vindt u in het Pensioen 1-2-3, het pensioenreglement, het uitvoeringsreglement en in de statuten van het Spoorwegpensioenfonds.

Producten

- Ouderdomspensioen

- Partnerpensioen

- Wezenpensioen

- Anw-compensatie


Premievrijstelling voor opbouw gekoppeld aan mate van arbeidsongeschiktheid

Toetredingsleeftijd

- Geen toetredingsleeftijd

Premie

Er zijn 2 varianten waarvoor werkgevers een keuze kunnen maken.


A) 24% van pensioengrondslag (pensioengevend inkomen minus franchise) opbouw 1,875%


C) 20% van pensioengrondslag (pensioengevend inkomen minus franchise) opbouw 1,563%

Werknemersbijdrage

Niet in regeling vastgelegd, volgens CAO

Soort regeling

Streven naar aanspraak middelloon

Uitkeringsovereenkomst, waarbij voor alle deelnemers een vaste pensioenpremie geldt voor de jaarlijkse pensioenopbouw. Het risico van fondstekort ligt bij de (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden.

Ouderdomspensioen

Opbouw variant:


A) 1,875% van pensioengrondslag (pensioengevend inkomen minus franchise)


C) 1,563% van pensioengrondslag (pensioengevend inkomen minus franchise) 

Franchise

€ 14.167,00

Pensioengevend inkomen

Vaste inkomen incl. vakantietoeslag en door bestuur aangewezen overige loon-elementen. Het maximaal pensioengevend inkomen per jaar is € 110.111 x parttimepercentage.

Pensioenleeftijd

68 jaar

Partnerpensioen

Opbouw variant:


A) 1,3125% per jaar van pensioengrondslag en bij overlijden tijdens deelneming fictieve doortelling tot 68


C) 1,0941% per jaar van pensioengrondslag en bij overlijden tijdens deelneming fictieve doortelling tot 68

Anw-hiaat-compensatie

Maximaal € 10.361,00 bruto per jaar

Overlijdensuitkering

3 x maandbedrag

Erkenning partnerschap

Notariële overeenkomst en aanmelding vereist

Wezenpensioen tot 21 jaar

Opbouw, variant:


A)    0,2625% per jaar van pensioengrondslag en bij overlijden tijdens deelneming  fictieve doortelling tot 68


C)    0,2188% per jaar van pensioengrondslag en bij overlijden tijdens deelneming  fictieve doortelling tot 68

Invaliditeitspensioen

- Tijdens IVA aanvulling tot 75% van pensioengevend inkomen


- Tijdens WGA aanvulling voor deel pensioengevend inkomen boven maximum SV jaarloon naar rato van arbeidsongeschiktheidspercentage

Voortzetting tijdens arbeidsongeschiktheid

- Pensioengevend inkomen is gemiddelde van kalenderjaar voor ziekte, voortzetting voor 70% daarvan. Gekoppeld aan Arbeidsongeschiktheidspercentage

Mogelijkheid vrijwillige voortzetting

Ja (ook bij bijzonder verlof en demotie)

Keuzemogelijkheden


- Vervroeging

- Uitstel

- Deeltijdpensioen 

- Hoog-laagconstructie

- Ruil OP-PP

- Ruil PP-OP


Ruilfactoren vastgesteld voor 1 jaar

Inkoopmogelijkheden

Tot fiscaal maximaal mogelijke. Variant C kan individueel jaarlijks worden ge-upgrade naar Variant A.   

Indexatie

Voorwaardelijk

Bestuur beslist hierover jaarlijks en houdt daarbij rekening met de financiële positie van het fonds 

 

E-mail

Heeft u vraag, klacht of wilt u informatie over wat wij voor u kunnen betekenen?

Contact

Telefoon: (030) 232 93 25

Bezoekadres:
SPF Beheer
Arthur van Schendelstraat 850
3511 ML Utrecht

Openingstijden op werkdagen van 09.00 - 17.00 uur
Ons kantoor is doordeweeks geopend van 9:00 - 17:00

Plan uw afspraak

Kijk in onze agenda en schrijf u in voor een pensioenworkshop of ander evenement.

Inschrijven

Inloopspreekuur

Maandag 10:00 - 16:00
Dinsdag 10:00 - 16:00
Woensdag 10:00 - 16:00
Donderdag 10:00 - 16:00
Vrijdag 10:00 - 16:00