Hoe lever ik de pensioengegevens aan?

Voor de administratie van het Spoorwegpensioenfonds is het van belang dat u de pensioengegevens maandelijks aanlevert. Alleen dan kunnen wij uw medewerkers periodiek informeren over hun pensioenrechten. Welke gegevens hebben wij voor de pensioenopbouw nodig, hoe levert u ze aan, en wat gebeurt er als u in gebreke blijft?

Hoe levert u de werknemersgegevens aan?

Dit kan uitsluitend volgens het door de beheerder van het fonds, SPF Beheer BV, vastgestelde format. Hebt u hulp nodig bij het aanleveren van de gegevens? Dan helpen wij u graag. 

Waarom is een jaarlijkse Verklaring over de gegevenslevering van belang?

Jaarlijks verklaart u als werkgever dat de door u geleverde gegevens over het voorgaande kalenderjaar correct en volledig zijn geweest. Dit doet u door het formulier 'Verklaring over de gegevenslevering' in te vullen dat u aan het einde van ieder kalenderjaar ontvangt. Vóór 1 maart moet u het naar ons terugsturen. Vervolgens stellen wij een eindafrekening over de premie van het vorige jaar vast. 

Wat als u de Verklaring over de gegevenslevering niet op tijd verstuurt?

Dan krijgt u een boete opgelegd. Deze bedraagt 1% per maand over de definitief vastgestelde verschuldigde premie over het afgelopen kalenderjaar. De boete wordt berekend vanaf 1 maart en afgerond op hele maanden tot en met de maand waarin wij de Verklaring over de gegevenslevering ontvangen. De boete is gemaximeerd op € 2.500,00 of een door het bestuur nader vast te stellen bedrag. In het uitvoeringsreglement leest u overigens meer over de verhouding tussen werkgevers en het Spoorwegpensioenfonds.

Wat gebeurt er bij ziekte en arbeidsongeschiktheid?

Tijdens ziekte van uw medewerkers hebt u een doorbetalingsverplichting. Op basis van loondoorbetalingsperiode wordt pensioenopbouw  gegeven. Vloeit uit deze ziekte een recht op een WIA uitkering voort? Stuur ons dan een kopie van de eerste beslissing van het UWV. 

Wat gebeurt er bij overlijden?

Bij overlijden van uw medewerker hoeft u niets te doen: wij krijgen dit namelijk automatisch van uw gemeente (basisregistratie personen) door. Hierna nemen wij schriftelijk contact op met de nabestaanden.

E-mail

Heeft u vraag, klacht of wilt u informatie over wat wij voor u kunnen betekenen?

Contact

Telefoon: (030) 232 93 25

Bezoekadres:
SPF Beheer
Arthur van Schendelstraat 850
3511 ML Utrecht

Openingstijden op werkdagen van 09.00 - 17.00 uur
Ons kantoor is doordeweeks geopend van 9:00 - 17:00

Plan uw afspraak

Kijk in onze agenda en schrijf u in voor een pensioenworkshop of ander evenement.

Inschrijven

Inloopspreekuur

Maandag 10:00 - 16:00
Dinsdag 10:00 - 16:00
Woensdag 10:00 - 16:00
Donderdag 10:00 - 16:00
Vrijdag 10:00 - 16:00