Bestuur

Wat doet het bestuur?

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor alles wat er bij het fonds gebeurt. Dan hebben we het over zaken als het innen van premies, de administratie van rechten, het vermogensbeheer en risicomanagement, het afleggen van verantwoording en de communicatie met deelnemers en gepensioneerden. De inhoud van de regeling is geen zaak van het bestuur, maar van de sociale partners in de sector.


Samenstelling bestuur

Het bestuur van het Spoorwegpensioenfonds bestaat uit vijftien leden: 
> één onafhankelijke voorzitter 
> vier vertegenwoordigers van de werknemers 
> vijf vertegenwoordigers van de werkgevers 
> drie gepensioneerden  
> twee onafhankelijke deskundigen 

Commissies

Het bestuur kent verschillende commissies, met elk een eigen aandachtsgebied.


Agendacommissie
De agendacommissie bereidt de bestuursvergaderingen voor en zorgt voor de kwaliteit en samenhang van het beleid van het fonds. 

Beleggingsadviescommissie
De beleggingsadviescommissie adviseert over het beleggingsbeleid van het pensioenfonds. De commissie bestaat uit bestuurders en externe adviseurs.

Pensioen- en communicatiecommissie
De pensioen- en communicatiecommissie adviseert het bestuur over de regeling, de uitvoering van het pensioenreglement, toetredingsverzoeken van ondernemingen en de communicatie van het pensioenfonds. 

Riskcommissie
De riskcommissie adviseert het bestuur onder andere over de jaarrekening, de begroting en integraal risicomanagement.

Geschillencommissie
De geschillencommissie doet uitspraken over zaken waarbij de deelnemer het niet eens is met de beslissing van het fonds over de toepassing van de pensioenregeling. Daarnaast is er een klachtencommissie. Hierin worden klachten behandeld over de wijze van uitvoeren van de pensioenregeling door SPF Beheer bv. 

Integriteit

Bij het Spoorwegpensioenfonds verzorgen we de pensioenen van zeventigduizend mensen en hun gezinnen. Wilt u weten hoe het bestuur met die verantwoordelijkheden omgaat en waarom u erop kan vertrouwen dat uw belangen goed gediend worden? Lees dan hier het interview over belangenafweging en integriteit met de bestuursleden George de Booij en Bart Oldenkamp uit het Traject november 2018. 

Maak kennis met onze bestuursleden

E-mail

Heeft u vraag, klacht of wilt u informatie over wat wij voor u kunnen betekenen?

Contact

Telefoon: (030) 232 93 25

Bezoekadres:
SPF Beheer
Arthur van Schendelstraat 850
3511 ML Utrecht

Openingstijden op werkdagen van 09.00 - 17.00 uur
Ons kantoor is doordeweeks geopend van 9:00 - 17:00

Plan uw afspraak

Kijk in onze agenda en schrijf u in voor een pensioenworkshop of ander evenement.

Inschrijven

Inloopspreekuur

Maandag 10:00 - 16:00
Dinsdag 10:00 - 16:00
Woensdag 10:00 - 16:00
Donderdag 10:00 - 16:00
Vrijdag 10:00 - 16:00