Herstelplan

Herstelplan

Oorzaken 

Het Spoorwegpensioenfonds kiest voor een solide financieel beleid. Wij willen namelijk uw pensioen altijd kunnen uitbetalen. En daarnaast willen uw pensioen ook elk jaar kunnen indexeren. We moeten daarvoor voldoende financiële reserves hebben en onze beleidsdekkingsgraad moet voldoen aan het wettelijk vereiste niveau. In het eerste kwartaal van 2019 was dat niet het geval. Het Spoorwegpensioenfonds heeft te maken met een reservetekort. We hebben minder buffers dan wettelijk is voorgeschreven om eventuele financiële tegenvallers te kunnen opvangen. Daarom hebben we een herstelplan.


Gevolg: indienen herstelplan 

In de Pensioenwet van 2007 staat dat zolang pensioenfondsen te maken hebben met een reservetekort zij elk jaar een herstelplan moeten opstellen om de beleidsdekkingsgraad te verbeteren. In het herstelplan geeft het bestuur aan welke beleidsmatige maatregelen op dit moment nodig zijn om de beleidsdekkingsgraad binnen een termijn van maximaal tien jaar weer boven het vereiste niveau te brengen. Het Spoorwegpensioenfonds dient het herstelplan in bij De Nederlandsche Bank (DNB). DNB heeft het herstelplan 2019 goedgekeurd. In het herstelplan zijn geen aanvullende maatregelen, zoals het verlagen van de pensioenen, opgenomen.


Herstelplan is een schatting 

In het herstelplan is een prognose opgenomen van de ontwikkeling van de beleidsdekkingsgraad in de komende tien jaar. Het herstelplan is geen voorspelling van de toekomst. Het is een voorgeschreven beleidsmatige exercitie op basis waarvan het bestuur kan vaststellen of aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. De werkelijke ontwikkeling van de beleidsdekkingsgraad zal in de praktijk waarschijnlijk anders uitpakken. Als het herstel minder krachtig is dan voorzien, kan het zijn dat het bestuur aanvullende maatregelen moet nemen.


Verwacht verloop beleidsdekkingsgraad 

Op basis van het herstelplan is de verwachting dat de beleidsdekkingsgraad binnen zes tot tien jaar hersteld is. De werkelijke ontwikkeling van de beleidsdekkingsgraad zal in de praktijk waarschijnlijk anders uitpakken. Deelnemers hebben op basis van deze schatting geen recht op een verhoging van de pensioenen.


Verwacht resultaat

Het bestuur verwacht dat, als de huidige economische trend zich voortzet, in de komende jaren de pensioenen gedeeltelijk geïndexeerd worden. Het verlagen van pensioen is nu niet aan de orde. Maar het kan ook tegenzitten, bijvoorbeeld door tegenvallende beleggingsopbrengsten of een dalende rente. In dat geval kan ook het Spoorwegpensioenfonds in de situatie terechtkomen dat de pensioenen verlaagd moeten worden.


Indexatiebeleid 

Het bestuur beslist ieder jaar of het mogelijk is om de pensioenen te indexeren en hanteert hierbij het volgende schema als leidraad: 


Beleidsdekkingsgraad lager dan 110% 

Wanneer de beleidsdekkingsgraad onder 110% ligt, mogen de opgebouwde pensioenen van deelnemers en de pensioenuitkeringen van pensioengerechtigden niet worden verhoogd. 


Beleidsdekkingsgraad tussen 110% en 124,1% 

Bij een beleidsdekkingsgraad hoger dan 110% en lager dan 124,1% mogen de pensioenen slechts met een deel van de prijsstijging worden verhoogd. Dit noemen we gedeeltelijke indexatie. Een randvoorwaarde bij het toekennen van verhogingen is dat dit niet ten koste gaat van het herstel van de beleidsdekkingsgraad. 


Beleidsdekkingsgraad boven 124,1% 

Bij een beleidsdekkingsgraad boven 124,1% is volledige verhoging mogelijk. 


Lees hier meer over de beleidsdekkingsgraad en bekijk de huidige stand.


E-mail

Heeft u vraag, klacht of wilt u informatie over wat wij voor u kunnen betekenen?

Contact

Telefoon: (030) 232 93 25

Bezoekadres:
SPF Beheer
Arthur van Schendelstraat 850
3511 ML Utrecht

Openingstijden op werkdagen van 09.00 - 17.00 uur
Ons kantoor is doordeweeks geopend van 9:00 - 17:00

Plan uw afspraak

Kijk in onze agenda en schrijf u in voor een pensioenworkshop of ander evenement.

Inschrijven

Inloopspreekuur

Maandag 10:00 - 16:00
Dinsdag 10:00 - 16:00
Woensdag 10:00 - 16:00
Donderdag 10:00 - 16:00
Vrijdag 10:00 - 16:00