Uitvoeringskosten

Het Spoorwegpensioenfonds maakt kosten. Dat is nodig om op een professionele en verantwoorde manier uw pensioen te regelen. We maken kosten voor het bestuur en de administratie van het fonds, voor de communicatie met u en natuurlijk voor het beheer van het vermogen. We letten er scherp op dat die kosten zo laag mogelijk zijn. Maar wel met behoud van kwaliteit, want uw en onze belangen zijn groot. Zie hier het kostenoverzicht

Wat zijn de kosten voor het beheren van het vermogen?

In 2018 bedroegen de vermogensbeheerkosten circa € 64,6 miljoen. Zet je de kosten van het beheer af tegen ons vermogen van ruim € 16,3 miljard, dan heb je het over 0,39% aan kosten. Het Spoorwegpensioenfonds kiest ervoor actief te beleggen. Dat wil zeggen dat we actief zoeken naar beleggingen waar we betere rendementen van mogen verwachten en die we op de voet volgen. Naast de rendementen blijven we ook op de daarbij behorende kosten letten. Lees meer over de vermogensbeheerkosten

 

Wat zijn de kosten voor administratie en uitvoering van de regeling?

In 2018 gaven we daar circa € 6,5 miljoen aan uit, oftewel € 118 per deelnemer of gepensioneerde. Ook dat is veel geld, maar daar doen we dan ook veel voor. We zorgen voor een goede en veilige administratie, die voldoet aan de strengste eisen van toezicht. We leggen verantwoording af over alles wat we doen. En we informeren u zo goed mogelijk over uw pensioen. Dat laatste vinden wij heel belangrijk. Het gaat om uw geld, uw financiële toekomst, dus u heeft recht te weten waar u aan toe bent. Ook op dit punt letten wij scherp op de kosten. We zetten onze kosten ook ieder jaar af tegen die van vergelijkbare pensioenfondsen. Daar komen we goed uit naar voren. We zitten qua kosten onder het gemiddelde. Lees meer over pensioenbeheerskosten.  

Hoe hoog is de vergoeding voor bestuurders?

Onze bestuursleden (15 personen) en leden van het verantwoordingsorgaan (tevens 15 personen) krijgen geen bonussen. In 2018 bedroegen de vergoedingen voor bestuur, toezichtsorganen en bestuurlijke ondersteuning in totaal € 1,3 miljoen. Lees hier meer over de bestuurlijke vergoedingen 

Kostenbeheersing

Het bestuur werkt bewust aan het verlagen van de kosten. Zo wordt er met regelmaat gekeken of er ‘winst’ te boeken is door de regeling te vereenvoudigen. Verder zou schaalvergroting voor lagere kosten kunnen zorgen. Waar mogelijk zoeken we ook samenwerking met andere partijen. We proberen ook samen met andere pensioenfondsen externe vermogensbeheerders aan te zetten om lagere kosten in rekening te brengen.

Waarom zijn pensioenfondsen goedkoper dan verzekeraars?

Dat komt doordat we geen winst hoeven te maken. We hebben geen aandeelhouders, maar zijn er alleen om de mensen uit onze sector een goed pensioen tegen zo laag mogelijke kosten te bieden. We zijn ook goedkoper omdat we een aantal forse kostenposten niet of in mindere mate hebben. Zo hoeven wij geen reclame te maken om nieuwe klanten te werven. Het is voor iedereen in de sector verplicht om aan de regeling mee te doen, en dat maakt het een stuk goedkoper. 

E-mail

Heeft u vraag, klacht of wilt u informatie over wat wij voor u kunnen betekenen?

Contact

Telefoon: (030) 232 93 25

Bezoekadres:
SPF Beheer
Arthur van Schendelstraat 850
3511 ML Utrecht

Openingstijden op werkdagen van 09.00 - 17.00 uur
Ons kantoor is doordeweeks geopend van 9:00 - 17:00

Plan uw afspraak

Kijk in onze agenda en schrijf u in voor een pensioenworkshop of ander evenement.

Inschrijven

Inloopspreekuur

Maandag 10:00 - 16:00
Dinsdag 10:00 - 16:00
Woensdag 10:00 - 16:00
Donderdag 10:00 - 16:00
Vrijdag 10:00 - 16:00