Indexatie

Bekijk ons filmpje over de indexatie van uw pensioen

Hoe wordt de indexatie vastgesteld?

Als de beleidsdekkingsgraad hoger is dan 110%, dan is het mogelijk om de pensioenen te indexeren. Een verhoging van het pensioen moet volgens wettelijke regels toekomstbestendig worden berekend. Dat betekent dat de beleidsdekkingsgraad voldoende ruimte moet hebben om de indexatie van dat jaar ook in toekomstige jaren uit te keren. In de praktijk komt het erop neer dat de beschikbare ruimte boven de 110% over vele jaren moet worden 'uitgesmeerd'. 

Hoe is de indexatie van 1 januari 2018 vastgesteld?

Deze indexatie is vastgesteld op basis van de beleidsdekkingsgraad van 111,3% op 31 oktober 2017. Vanwege de wettelijke regels van toekomstbestendig indexeren wordt de beschikbare ruimte van 1,3% (111,3% – 110%) uitgesmeerd over een langere periode van jaren. Daarom mogen we op basis van wettelijke regels dit jaar maximaal een verhoging van 11% van de prijsinflatie  toekennen. Volledige indexatie zou 1,47% zijn geweest. Dit is gebaseerd op de prijsinflatie die het Centraal Bureau voor de Statistiek vaststelt over de periode 1 oktober 2016 tot en met 30 september 2017. De maximale indexatie is dus 0,16% (= 11% van 1,47%). Het bestuur heeft, ook gezien de economische ontwikkelingen,  kunnen besluiten deze maximale indexatie toe te kennen per 1 januari 2018.  

Verhogen van uw pensioen

We proberen ieder jaar uw pensioen te verhogen op basis van de stijging van de prijzen.

Hier ziet u een overzicht van de inflatie en toegekende indexatie sinds 2016:

Jaar     

Indexatie %

Inflatie %

  Gemiste      indexatie

1-1-2018

0,16%

1,47%

  1,31%

1-1-2017

0%

0%

  0%

1-1-2016

0%

0,39%

  0,39%

Wanneer wel en wanneer geen indexatie?

Het bestuur beslist ieder jaar of het mogelijk is om uw pensioen te indexeren. Daarbij gelden wettelijke regels. Maar zelfs als daaraan voldaan wordt, kan het bestuur besluiten toch niet of minder te indexeren dan toegestaan, bijvoorbeeld als de economische verwachtingen daar aanleiding voor geven. We verwachten nu dat als de huidige economische trend zich voortzet, wij in een van de komende jaren de pensioenen weer gedeeltelijk kunnen verhogen.

Beleidsdekkingsgraad

Indexatie mogelijk?

Lager dan 110%

Geen verhoging mogelijk: uw pensioen stijgt niet mee met de prijzen. 

Tussen 110% en 124,1%* 

Gedeeltelijke verhoging mogelijk: uw pensioen kan gedeeltelijk meestijgen met de prijzen.

Boven 124,1%*

Volledige verhoging mogelijk: we mogen uw pensioen volledig mee laten stijgen met de prijzen.


*Deze stand is afhankelijk van de marktrente. We berekenen deze stand een keer per jaar conform wettelijke regels. 

Repareren van gemiste indexatie

Als de financiële positie van het pensioenfonds erg goed is, kan het bestuur besluiten om in het verleden gemiste indexatie alsnog te repareren. Dat kan echter alleen met indexatie vanaf 2016. Voor die tijd kende het Spoorwegpensioenfonds geen indexatiemaatstaf (nu is dat dus: het compenseren van de prijsstijgingen in Nederland) en was er formeel geen recht op indexatie. Bij ons fonds zijn er afspraken gemaakt over hoe we omgaan met het repareren van achterstanden:

  • We houden voor iedereen (ongeacht of u werkt en pensioen opbouwt of al een pensioen krijgt) individueel bij hoeveel achterstand zijn of haar pensioen heeft opgelopen door gemiste indexatie of verlagingen. We noemen dit extra indexatieruimte. Kijk op MijnSPF wat uw extra indexatieruimte is. 
  • We kijken daarbij terug tot 1 januari 2016. Vóór die datum hadden we namelijk nog geen vaste maatstaf voor een indexatie (nu is dat: het percentage van de prijsstijgingen in Nederland) en was er dus officieel geen sprake van achterstanden. Ook zijn er geen achterstanden opgelopen door verlaging van de pensioenen.
  • Als het bestuur vindt dat de buffers van het pensioenfonds zo groot zijn dat het verantwoord is om opgelopen achterstanden in te lopen, zal het beschikbare bedrag evenredig worden verdeeld. Iedereen krijgt dan een gelijk percentage van zijn of haar, op dat moment geldende, individueel opgelopen achterstand als extra toeslag op het pensioen. Zo zorgen we ervoor dat iedereen in gelijke mate profiteert van de buffer.
  • De extra toeslag wordt alleen toegekend aan iedereen die op dat moment meedoet aan het pensioenfonds en een achterstand heeft opgelopen.
  • Die extra toeslag geldt vanaf het moment dat hij wordt toegekend en niet met terugwerkende kracht vanaf het moment dat de achterstand is opgelopen. Er is geen nabetaling over het verleden.

E-mail

Heeft u vraag, klacht of wilt u informatie over wat wij voor u kunnen betekenen?

Contact

Telefoon: (030) 232 93 25

Bezoekadres:
SPF Beheer
Arthur van Schendelstraat 850
3511 ML Utrecht

Openingstijden op werkdagen van 09.00 - 17.00 uur
Ons kantoor is doordeweeks geopend van 9:00 - 17:00

Plan uw afspraak

Inloop spreekuur

Maandag 10:00 - 16:00
Dinsdag 10:00 - 16:00
Woensdag 10:00 - 16:00
Donderdag 10:00 - 16:00
Vrijdag 10:00 - 16:00