Hoe beleggen we?

We beleggen wereldwijd, en in verschillende beleggingscategorieën.

We willen voorkomen dat ons beleggingsrendement sterkt lijdt als het bijvoorbeeld met een bepaalde beleggingscategorie, in een bepaalde bedrijfstak of in een bepaald land slechter gaat. Daarom beleggen we in diverse beleggingscategorieën met verschillende eigenschappen, zodat de risico’s worden gespreid. 

Risicoprofiel

Vóórdat het Spoorwegpensioenfonds belegt, wordt er bepaald welke risico’s het pensioenfonds wil en kan lopen. Dit noemen we een risicoprofiel. Factoren die een belangrijke rol spelen bij het bepalen van het risicoprofiel zijn onder andere de samenstelling van het deelnemersbestand, de indexatieambitie en de inkomsten uit de pensioenpremies. Ook wordt er rekening gehouden met de eisen die De Nederlandsche Bank stelt aan de solvabiliteit van het pensioenfonds. Het vastgestelde risicoprofiel is het uitgangspunt van het beleggingsbeleid dat erop gericht is een optimaal rendement te behalen. 

Hoe beheersen we risico's?

Als pensioenbelegger nemen we bewust risico’s om rendement te kunnen behalen. Maar daarbij spannen we ons wel in om risico’s zo goed mogelijk te beheersen. 

Afdekken valutarisico

Doordat we wereldwijd beleggen loopt het Spoorwegpensioenfonds een zogenaamd valutarisico. Als we bijvoorbeeld beleggen in een Amerikaans bedrijf en de dollar daalt in waarde, dan zal de zwakkere dollar het rendement in euro’s op dit Amerikaanse aandeel negatief beïnvloeden. 
Om dit te voorkomen, sluiten we contracten met andere partijen die ons beschermen tegen valutarisico’s. 

Renteafdekking

We besteden ook veel aandacht aan de beheersing van complexere risico’s, zoals het renterisico. De rentestand heeft namelijk niet alleen invloed op de waarde van onze beleggingen, maar ook op de financiële buffer die we moeten aanhouden voor toekomstige pensioenen (onze verplichtingen). 
Met name een lagere rente is erg vervelend, want als de verplichtingen stijgen dan daalt de dekkingsgraad. Omdat dit risico van een lagere dekkingsgraad niet wenselijk is, dekken we een deel van de risico af door gebruik te maken van financiële producten. Doordat niet het hele renterisico is afgedekt, heeft de rente wel invloed op de dekkingsgraad. Met al deze effecten proberen we bij de inrichting van onze beleggingsportefeuille zoveel mogelijk rekening te houden.

Ons beleggingsbeleid

Het beleggingsbeleid van het Spoorwegpensioenfonds is gericht op het behalen van een optimaal beleggingsresultaat. Hierbij wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de langetermijnhorizon die het fonds heeft. 

Bij het opstellen van het beleggingsbeleid vormen zowel het vastgestelde risicoprofiel als de zogeheten investment beliefs de uitgangspunten. 

Bij de bepaling van het beleggingsbeleid wordt verder gebruik gemaakt van een zogenaamde Asset Liability Management-studie (ALM-studie). In deze ALM-studie worden lange termijn berekeningen van de beleggingen (assets) en de pensioenverplichtingen (liabilities) gemaakt. Zo wordt inzichtelijk gemaakt wat het effect is van bijvoorbeeld het verhogen van het percentage aandelen in de beleggingsmix. Als het pensioenfonds meer in aandelen belegt zal het beleggingsrendement naar verwachting stijgen, maar nemen ook de risico’s toe. 

Bij het selecteren van onze beleggingen kijken we niet alleen naar het verwachte rendement en de risico’s van een belegging. Ook maatschappelijke verantwoordelijkheid speelt een belangrijke rol in ons beleggingsbeleid.  We hebben al jarenlang aandacht voor onder andere mensenrechten, milieu en de manier waarop organisaties bestuurd worden. 

E-mail

Heeft u vraag, klacht of wilt u informatie over wat wij voor u kunnen betekenen?

Contact

Telefoon: (030) 232 93 25

Bezoekadres:
SPF Beheer
Arthur van Schendelstraat 850
3511 ML Utrecht

Openingstijden op werkdagen van 09.00 - 17.00 uur
Ons kantoor is doordeweeks geopend van 9:00 - 17:00

Plan uw afspraak

Kijk in onze agenda en schrijf u in voor een pensioenworkshop of ander evenement.

Inschrijven

Inloopspreekuur

Maandag 10:00 - 16:00
Dinsdag 10:00 - 16:00
Woensdag 10:00 - 16:00
Donderdag 10:00 - 16:00
Vrijdag 10:00 - 16:00