Uitslag verkiezingen

De uitslag van de verkiezingen voor het nieuwe verantwoordingsorgaan is bekend. Via de website en per telefoon zijn in totaal 10.389 stemmen binnengekomen. Er zijn tien zetels verdeeld: vijf voor de werknemers en vijf voor de gepensioneerden.


Werknemers

Aantal uitgebrachte stemmen:  4.692  (opkomstpercentage:  15,5 %)

De zetels voor de werknemers zijn als volgt verdeeld:

Henk van der Meijden

Henk van der Meijden
FNV Spoor

Ik wil graag mijn deskundigheid met mijn kennis uit de toenmalige deelnemersraad opnieuw inbrengen.

wamvanveen

Hella van Veen
VHS

Je kunt zeker invloed uitoefenen op de opbouw en hoogte van je pensioen. Vanuit VHS laten we al jaren onze stem horen in het Verantwoordingsorgaan, het Bestuur van SPF en aan de CAO-tafel: we bemoeien ons met (groen) beleggen, zorgen voor voorlichting over pensioenen en organiseren informatie-sessies. Wanneer je stopt met werken, is pensioen immers je belangrijkste inkomensbron.

lroijers

Louis Roijers
VVMC

Ik sta voor een goed pensioen voor iedereen, zowel voor de gepensioneerden als voor de toekomstig gepensioneerden. De uitgangspunten zijn de wettelijke kaders en een sterk en gezond SPF. Een sterk en gezond pensioenfonds is belangrijk om tot ver in de toekomst een goed pensioen voor iedereen te garanderen. Integer en proactief zijn belangrijke begrippen. Kritisch kijken naar het evenwichtig afwegen van de belangen van alle deelnemers door het bestuur is één van de belangrijkste taken.

Arie Vis

Arrie Vis
CNV Vakmensen

Pensioenkeuzes die we nu maken worden pas realiteit als we met pensioen gaan… Met die gedachte in het achterhoofd ben ik mij gaan verdiepen in pensioenen. En dan kom je tot de ontdekking dat de wereld aan het veranderen is. Op je 45e ben je nog jong in pensioenland en als oudere moet je plotseling langer doorwerken. Ik vind het belangrijk dat de belangen van zowel de jongeren als de ouderen goed afgewogen bij de keuzes die we moeten maken. Daar kunt u mij de komende jaren op aanspreken.

Kees Monshouwer

Kees Monshouwer
FNV Spoor

Het lijkt mij mooi om de opgedane praktijkervaring om te kunnen zetten en te gebruiken binnen dit verantwoordingsorgaan. 

Gepensioneerden

Aantal uitgebrachte stemmen: 5.697  (opkomstpercentage: 22,7%)

De zetels voor de gepensioneerden zijn als volgt verdeeld:
jhsletterink

Jan Sletterink
BGV

In alle jaren dat ik reeds in het VO (en ook Deelnemersraad) meedraai heb ik een grote expertise opgebouwd op pensioenniveau. Als voorzitter heb ik me volledig ingezet voor een goed draaiend VO. Ik ben van mening dat we moeten proberen de plannen van de regering om de huidige pensioenregelingen de nek om te draaien te stoppen. Ook indexatie is voor mij een belangrijk punt. Zeker bezien in het licht van steeds maar kortingen die de regering ons oplegt. Mijn slogan is: Laat je niet remmen, ga BGV stemmen.

wvandijk

Wim van Dijk
CNV Vakmensen

In de nu ruim 3 jaar ervaring als lid van het SPF Verantwoordingsorgaan en opgeleid niveau A en ged. niveau B heb ik veel kennis opgedaan van de complexe pensioenwereld en het SPF. Mede door mijn betrokkenheid en inbreng zijn er voor het VO goede resultaten bereikt en redenen voor mij om hieraan een vervolg te willen geven. Er gaat veel veranderen in het pensioenstelsel en de organisatie van SPF. Het belang van de deelnemers en gepensioneerden staat voor mij daarbij voorop. Daar ga ik voor!

Gertjan Lucas

Gertjan Lucas
FNV Spoor

Sinds mijn pensionering ben ik, ondanks dat ik erg geniet van mijn vrije tijd, op zoek gegaan naar interessante activiteiten. Onze prima pensioenvoorziening helpen te behouden voor nu en in de toekomst, voor jong en oud, is zeker boeiend en relevant. Het lijkt met erg leuk om me hier, na de voorbereiding van mijn eigen pensioen, verder in te verdiepen en er een nuttige bijdrage in te leveren.

Rob Derksen

Rob Derksen
VHS

De ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid in al haar facetten mogen rekenen op mijn warme belangstelling. Een duurzaam pensioen en het op duurzame wijze beleggen van onze pensioengelden vormen belangrijke pijlers, óók en misschien wel met name voor de jonge deelnemers aan ons pensioenfonds. Graag zet ik mijn ervaringen als lid van de medezeggenschap bij (de vorming van) ProRail in om een rol te spelen in het kritisch volgen en proactief adviseren van het bestuur van ons pensioenfonds.

VO Marcelis S.jpg

Sjef Marcelis
BGV

Ik ben het grootste deel van mijn leven opgekomen voor andere en diens belangen behartigd. Vakbond, medezeggenschapsraden en gemeenteraden. Wil dit ook in het Verantwoordingsorgaan van SPF voortzetten.

Wat gaat er nu gebeuren?

Het nieuwe verantwoordingsorgaan gaat per 1 juli 2018 van start. Voor die datum worden de leden officieel benoemd. Hierna zullen de nieuwe leden vier jaar lang deel uitmaken van het verantwoordingsorgaan. 

Proces verbaal van de verkiezingscommissie

Over de gang van zaken rond en tijdens de verkiezingen kunnen belanghebbenden bezwaar aantekenen bij de verkiezingscommissie. Meer informatie leest u hier

Wat doet het verantwoordingsorgaan?

Het verantwoordingsorgaan heeft een aantal belangrijke taken. Het bestuur legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over het gevoerde beleid en de wijze waarop dat is uitgevoerd. Daarnaast brengt het verantwoordingsorgaan adviezen uit aan het bestuur. Het verantwoordingsorgaan bestaat uit vijf leden gekozen door werknemers, vijf leden gekozen door gepensioneerden en vijf leden voorgedragen door werkgevers.

Bekijk hier het filmpje Bestuur en toezicht over uw pensioen.    

E-mail

Heeft u vraag, klacht of wilt u informatie over wat wij voor u kunnen betekenen?

Contact

Telefoon: (030) 232 93 25

Bezoekadres:
SPF Beheer
Arthur van Schendelstraat 850
3511 ML Utrecht

Openingstijden op werkdagen van 09.00 - 17.00 uur
Ons kantoor is doordeweeks geopend van 9:00 - 17:00

Plan uw afspraak

Kijk in onze agenda en schrijf u in voor een pensioenworkshop of ander evenement.

Inschrijven

Inloopspreekuur

Maandag 10:00 - 16:00
Dinsdag 10:00 - 16:00
Woensdag 10:00 - 16:00
Donderdag 10:00 - 16:00
Vrijdag 10:00 - 16:00